Randevu Al

EKİBİMİZ

Pınar Akdemir

Pınar Akdemir

Psikolog / Uzman Psikolojik Danışman

Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Psikoloji Lisans


GSM: 0530 415 00 82 
WEB: www.pinarakdemir.com 


Özgeçmiş

İzmir’ de doğdu. Orta öğretimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’ nde tamamladı. 1999 yılında Ödemiş Lisesi’ nin Eşit Ağırlık bölümünü birincilikle bitirdi. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji alanında, özel öğrenci olarak çeşitli derslere katıldı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ nda yüksek lisans programında uzmanlığını tamamladı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda doktora programında, özel öğrenci olarak çeşitli derslere katıldı. 

Üniversitede psikoloji bölümü öğrenciliği esnasında Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği Gençlik Ünitesi’nde “sınav kaygısı” grubunda asistanlık, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) uygulamaları ve puanlanması; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ nda, süpervizyon eşliğinde “oyun terapisi” uygulamaları; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Otistik Çocuklar Merkezi’ nde “öğrenme güçlüğü” olan çocukların akademik gelişimlerine destek verilmesi konularında gönüllü stajlarını yaptı. 

Mezun olduktan hemen sonra, Ankara’ da bir özel eğitim merkezinde özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve bu çocukların aileleriyle çalıştı. Ardından dört ayrı şubesi olan bir okul öncesi kurumda, kreş ve anaokulu dönemindeki çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetlerinin verilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. 

2006 - 2011 yılları arasında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir ve Mersin Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlükleri’ nde psikolog olarak çalıştığı dönemde; uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, saldırganlığı önleme ve öfke kontrolü konularında çalışmalarını sürdürdü. 

2011 yılından itibaren ise mesleki çalışmalarını, aynı zamanda kurucusu olduğu Motive Psikolojik Hizmetler' de yürütmektedir. Pınar Akdemir GANDUR çalışmalarında Sistemik Aile Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.Çalışma Alanları

 • Aile ve çift danışmanlığı, • Eşler arasındaki iletişim ve çatışma çözme yolları, • Aile içi etkili iletişim, • Anne-baba eğitimi, • Sınav kaygısı, • Çocukların gelişim özellikleri, duygusal problemleri ve davranış sorunları, • Ergenlik dönemindeki duygusal problemler ve davranış sorunları, • Depresif duygudurumu ve kaygı sorunları, • Öfke kontrolü ve saldırganlık, • Problem çözme becerileri, • Madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı, • Çeşitli psikolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması, • Yukarıda belirtilen konularla ilgili çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Bazı kurum ve kuruluşlarda, bu konulardaki seminer ve eğitimlerdevam etmektedir.

Mesleki Üyelikleri
 • Türk Psikologlar Derneği

 • Türk Psikologlar Derneği (TPD)
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD)
 • Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)
 • Aile Danışma Merkezleri Derneği (ADMD)Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar • Travmada De-Briefing- (7 saat) Doç. Dr. Sedat IŞIKLI- Türk Psikologlar Derneği
 • Kayıp ve Yas- (7 saat) Doç. Dr. Sedat IŞIKLI- Türk Psikologlar Derneği
 • Travma Tedavisi: Önlemeden Başaçıkmaya Uygulama Odaklı Bir Yaklaşım- (20 saat) Dr. Stephen LANGER- Northwest Brief Therapy Training Center
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Aldatmadan İyileşme- (21 saat) Kathlyne Maki-Banmen, MA, RCC- Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü
 • Eş Terapisinde Aldatma Çalışma Grubu- (4 saat) Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU- Odtü Sürekli Eğitim Merkezi
 • Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Bireyler ve Ailelerle Çalışma (Giriş Eğitimi)- (14 saat) Sibel Usluer ERENEL- Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü
 • Aile ve Evlilik Terapisi 1. - 2. Düzey ve Süpervizyon Eğitimleri- (120 saat) Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU- Odtü Sürekli Eğitim Merkezi 

 • Aile Dayanıklılığını Güçlendirme Eğitimi- (18 saat) Prof. Dr. Froma WALSH & Prof. Dr. John Steven ROLLAND

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram Eğitimi- (40 saat) Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR- Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi- (100 saat)(Devam etmektedir.) 
Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR- Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Bilişsel Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları- (12 saat) Türk Psikologlar Derneği 
 • Çocuk, Ergen ve Aileleri İle Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi- (12 saat) Dr. Stephen LANGER- Northwest Brief Therapy Training Center
 • Cinsel Terapiler 1. Modül Eğitimi- (24 saat) Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi- (30 saat) 
Türk Psikologlar Derneği 
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi- (13 saat) Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ & Yrd. Doç. Dr. Emel Erdoğan BAKAR- Neurometrika & Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği 

 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi Uygulayıcı Yetiştirme Sertifika Programı Eğitimi- (6 saat) Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT

 • Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T.)- Louisa Duss Psikanalitik Öyküler Testi Eğitimi- (16 saat) 
Psikoloji Eğitimleri ve Terapiler Derneği 
 • Oyun Terapisi Eğitimi- (16 saat) Psikoloji Eğitimleri ve Terapiler Derneği 
 • Oyun Terapisi Eğitimi- (14 saat) Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ GÖÇEK

 • Psikodrama Kuram ve Uygulaması Eğitimi (Hazırlık Aşaması)- (48 saat) 
Doç. Dr. Ülgen H. OKYAYÜZ- Türk Psikologlar Derneği 
 • Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi- (24 saat) 
Türk Psikologlar Derneği

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi- (18 saat) 
Türk Psikologlar Derneği 

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Eğitimi- (14 saat) 
Türk Psikologlar Derneği 

 • WISC-R Yorumlama ve Çocuk Sorunlarını Ayırt Etme Eğitimi(12 saat)Türk Psikologlar Derneği 

 • WECHSLER Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) Eğitimi- (18 saat)
Türk Psikologlar Derneği


Çalışma Grupları
 • Sistemik Aile Terapisinde Temel Kavramlar ve Bir Aile Örnekleminde Görüşme Örnekleri Üzerinde Kavramların Tartışılması- XIX. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi

 • Anne- Baba ve Çocuk/ Ergen Çatışmasını Ailelerde Çalışmada Satir Aile Terapisi Modeli- V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi

 • Türkiye’de ve Dünyada Aile ve Çift Terapisi- Sistemik Aile Terapisinde Temel Kavramlar- V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi

 • Evlilik Öncesi Rol Testi (Psikodramatik Bir Uygulama)- V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi

 • Farkındalık Temelli Terapi- XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi

 • Sinema ile Etkileşim Grubu Uygulaması- XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi

 • Davranış Sorunları Olan Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Bir Eğitim Programı- X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

 • Çocuk İstismarı- XIX. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi

 • Çocuklarda Saldırganlığı Önleme Müdahale Programı Eğitimi- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara ve İstanbul Eğitim Merkezi

 • Çocuklarla Grup Çalışması Becerileri Eğitimi- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İstanbul Eğitim Merkezi

 • “Öfkesiz” - Öfke Kontrolü Eğitimi- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İstanbul Eğitim Merkezi

 • Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklara Yönelik Uygulamalar ve Müdahale Programları Semineri- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Eğitim Merkezi

 • Çocuk ve Genç Suçlular İle Çalışma Eğitimi- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İstanbul Eğitim Merkezi

 • Uyuşturucu ve Madde Bağımlısı Hükümlüler İle Çalışma Eğitimi- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Eğitim Merkezi

Bilimsel Çalışmalar


 • Pınar Akdemir Gandur (2010). Suça Yönelen Ergenlerin Risk Alma Davranışlarının Yordanması.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı. İzmir. 

 • Pınar Akdemir (2004). 5. ve 6. Sınıf Çocuklarında Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testinin Sosyo- Kültürel Düzey ve Okul Başarısı Açısından Karşılaştırılması.Yayımlanmamış Bitirme Tezi. Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü. Ankara. 

 • Pınar Akdemir, Belgin Üstün, Kıymet Yiğit, Şule Tümer, Ece Varlık, Tuğçe Kılıç, Cemal Can (2004). 6- 16 Yaş Arası Çocuklarda Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testinin Sosyo- Kültürel Düzey ve Okul Başarısı Açısından Karşılaştırılması. IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Uludağ Üniversitesi. Bursa. 

 • Pınar Akdemir (2004). Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Kız ve Erkek Öğrencilerin Sınav Kaygı Düzeyleri ve Okul Başarılarının Karşılaştırılması. IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Uludağ Üniversitesi. Bursa. 

 • Pınar Akdemir, Çisem Utku, Pınar Çınar (2003). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ana- Baba Tutumları İle Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Ankara Üniversitesi. Ankara.