Randevu Al

Test ve Ölçekler

Motive’de kullanılan test ve ölçekler, danışmanlık kapsamında verilen hizmetlerde, destek ve yardımcı olması açısından kullanılan metodlardan biridir. Motive’de kullanılan test ve ölçeklerin tümü psikoloji biliminde yer alan uygulamalardır. Testler ve ölçekler yalnızca psikoloji eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından uygulanmalı ve yorumlanmalıdır. Bazı testlerin uygulanması ve yorumlanması için psikoloji eğitimine ek olarak o test ile ilgili gerekli eğitimleri ve sertifikaları almış olmak gerekmektedir.


Uyguladığımız Test ve Ölçekler


Zekâ Testleri:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)
 • Kent E-G-Y Testi

Kişilik Testleri:

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Semptom Tarama Testi (SCL-90-R) ve Kısa Semptom Envanteri

Gelişim Testleri:

 • Denver Gelişim Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Nörogelişimsel Testler:

 • Bender-Gestalt Görsel Motor-Algı Testi

İlgi ve Tutum Envanterleri ile Kendini Değerlendirme Ölçekleri:

 • Beck Depresyon Ölçeği 
 • Sınav Kaygısı Envanteri 
 • Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri 
 • Aile Değerlendirme Ölçeği 
 • Otomatik Düşünceler Ölçeği 
 • Problem Çözme Envanteri 
 • Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Anketi
 • Sosyal Destek Ölçeği
 • Offer Benlik İmgesi Ölçeği
 • Benlik Saygısı Ölçeği
 • Risk Alma Davranışı Ölçeği
 • Akran İlişkileri Ölçeği

Projektif Kişilik Testleri:

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

Resim Testleri:

 • Aile Çiz Testi
 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Meslek ve Kariyer Envanterleri:

 • 5 (Beş) Faktör Kişilik Envanteri
 • Stres Ölçeği 
 • İş Doyumu Ölçeği


Not: Sitemizde yer alan test ve ölçekler, sadece hangi test ve ölçeklerin Motive’de kullanıldığı hakkında bilgi vermek amacı ile bulunmaktadır. Testler, Motive uzmanları veya bir başka ruh sağlığı uzmanının değerlendirmesi olmadan uygulanmamaktadır.