Randevu Al

Kurumsal

Çalışanların psikolojik sıkıntıları veya stres, öfke gibi durumlar ile baş etme becerileri onların verimlerini doğrudan etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, en iyi çalışanların, stres ve yoğun iş yükü ile baş etme sorunları sebebi ile kaybedildiğini göstermektedir.

Motive’nin Kurumsal Danışmanlık Birimi, eğitim veya insan kaynakları birimi gibi çalışmaz. Psikolog olarak bizlerin psikolojik danışma ve psikoterapi deneyimleri, kurumsal alanda  verdiğimiz tüm hizmetlerin kapsamını oluşturmaktadır. Bu da, Motive'den kurumsal bir hizmet aldığınızda bu hizmetin, sadece bilgi vermekle kalmayan, aynı zamanda davranışın değişmesini de hedefleyen bir hizmet olduğundan emin olacağınız anlamına gelir. 

Hizmetlerimiz

1- Psiko-Eğitim Hizmetleri

Psiko-Eğitim hizmetleri, çalışanlara bilgi ve beceri kazandırırken; davranış değişikliğinin de gerçekleşmesini hedefleyen hizmetleri kapsar. Diğer insan kaynakları eğitimlerinden farklı olarak Motive Psiko-Eğitim Hizmetlerinde, bu amacı karşılamak için çeşitli psikolojik teknikler de kullanılmaktadır. Psiko-eğitimlerimizde kullanılan bazı teknikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Gevşeme teknikleri
 • Düşünce hatalarını bulmaya yönelik çalışmalar
 • Pozitif düşünmeyi yerleştirme amaçlı çalışmalar
 • Etkili iletişim yollarını yerleştirmeye yönelik çalışmalar
 • Etkili problem çözme becerilerini yerleştirmeye yönelik çalışmalar

Psiko-Eğitim Hizmeti Konu Başlıklarından Örnekler: Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim Becerileri

2- Bireysel Koçluk Hizmetleri

Motive'de koçluk hizmetleri, bilimselliği kanıtlanmış olan Çözüm Odaklı Kısa Terapi yaklaşımının koçluk için uyarlanmış formlarını kullanır. Bu sayede, geleneksel yöntemlere göre daha kısa sürede hedefe ulaşılması amaçlanır. Çözüm Odaklı Koçluk yaklaşımlarının seans sıklıkları esnek olduğundan hem maddi açıdan hem de zaman anlamında önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Bireysel koçluk hizmeti, belli bir hedefe ulaşmak isteyen, ancak bu hedefe nasıl ulaşacağı konusunda net olmayan kişiler için oldukça etkili bir yöntemdir. 

3- Çalışana Psikolojik Destek Hizmetleri 

Motive'nin sunduğu psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerinin, çalışanlara verilmesini içerir. Kurumlar, Çalışana Destek Hizmetlerini paket olarak satın alıp, çalışanlarına ekstra bir imkan olarak sunabilirler. Bu sayede hem çalışan nezdinde şirketlerin tercih edilebilirliğinin arttırılması, hem de sorunlarını çözmüş çalışanlar sayesinde verimin artması hedeflenmektedir.

4- Çözüm Odaklı Kurum Danışmanlığı

Çözüm Odaklı kurum danışmanlığı Türkiye'de sadece Motive tarafından sunulmaktadır. Avrupa'da özellikle de İngiltere'de oldukça yaygın olan bu hizmet, kurumların karşılaştıkları sorunları aşmak için Çözüm Odaklı Danışmanlık tekniklerini kullanmayı kapsar. Karar verme, kişiler arası iletişim, toplantı ve planlama gibi pek çok alanda kullanılabilir bir yöntemdir. Tıpkı Çözüm Odaklı Terapi'de olduğu gibi Çözüm Odaklı Kurumsal Danışmanlıkta da problemin detaylı incelemesi yapılmaz. Bunun yerine kurumun daha önce benzer sorunları nasıl çözdüğü veya sorun olmadığında nasıl bir yapılanma olacağı gibi durumlara bakarak kurumun ve çalışanların kendi kaynaklarını harekete geçirmeyi hedefler. Bu özelliği ile Çözüm Odaklı Kurumsal Danışmanlık pozitif olana odaklanan ve geleneksel yöntemlere göre daha hızlı sonuç veren bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. 

Eğitim Kurumlarına (Kreşler, Anaokulları, Okullar, Dershaneler) yönelik verilen hizmetler:

 • Etkili Anne-Baba Eğitimi
 • Etkili Öğretmenlik Eğitimi
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları
 • Mesleki Rehberlik
 • Gençlerde Madde Kullanımı ve Ailenin Önleyici Rolü
 • Çocuk ve Ergen Gelişimi
 • Çocukluk Dönemi Problemleri ve Çözüm Yolları
 • Ergenlik Dönemi Problemleri ve Çözüm Yolları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Belediyeler) yönelik verilen hizmetler:

 • Kurum İçi Etkili İletişim Yolları
 • Stresle Başa Çıkma Yolları
 • Öfke Kontrolü Eğitimi
 • Anne-Baba Okulu

Şirketlere, Yöneticilere ve Şirket Çalışanlarına yönelik verilen hizmetler:

 • Sunum Teknikleri
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Stres Yönetimi
 • Liderlik Becerileri-Kurum İçi Koçluk Becerileri
 • Satışta İletişim Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Özgüven ve Motivasyon